Cena

Příjem zboží

 • Přivezte si sebou vyplněný dodací list a nezapomeňte si dohodnout termín, na kdy požadujete díly zpět.
 • Při převzetí zakázky s Vámi bude sepsán průvodní zakázkový list. Chcete-li některé díly držet zvlášť, je nutné na to upozornit a zapsat do průvodního listu.
 • Výrobky je nutné předat na pokovení zbavené hrubých okují, barvy a hloubkové rzi. (s mastnotou a povrchovou korozí si poradíme.)
 • Snažte se vyvarovat dutinám bez zajištěného odtoku a dílům plošně svařovaným k sobě.
 • Zboží předejte ve vhodných přepravních bednách nebo paletách a při předání si dohodněte způsob balení.
 • U dílů, zpracovávaných závěsovou technologií je nutné počítat s kontaktním místem – místo, za který je díl zavěšen na závěsový přípravek.
 • Na složení palet máme k dispozici ručně vedený vysokozdvižný paletový vozík

Cena a její výpočet

Hlavním parametrem výpočtu ceny je pokovená plocha nebo váha výrobku. Často se zohledňuje počet kusů umístěných na závěse, nebo celkový objem zakázky. Orientačně lze cenu vypočítat tak, že 1m² pokovené plochy násobíme 480 Kč, nebo 1 kg pozinkovaného materiálu krát 22 Kč. Doporučujeme vždy kontaktovat předem a žádat cenový návrh.

V případě, že požadujete nestandardní technicko-dodací podmínky, účtujeme k platným cenám příplatky:

 • Příplatek za přednostní vyřízení zakázky do 24h……….…….. +50%
 • Příplatek za přednostní vyřízení zakázky přes víkend…….. …. +50%
 • Příplatek za přednostní vyřízení zakázky tzv. na počkání …………..+100%
 • Příplatek za třídění, balení, překládání, zvýšená manipulace…..500kč/hod